...

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ "รักษ์​ from Home​: HOW​-TO​ การอนุรักษ์​วัตถุ​ทางวัฒนธรรม" และเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ​ "HOW​-TO​: อนุรักษ์​วัตถุ​ทาง​วัฒนธรรม​ประเภทเอกสาร​โบราณ"
วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ  "รักษ์​ from Home​: HOW​-TO​ การอนุรักษ์​วัตถุ​ทางวัฒนธรรม" และเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ​ "HOW​-TO​: อนุรักษ์​วัตถุ​ทาง​วัฒนธรรม​ประเภทเอกสาร​โบราณ" ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 397 ครั้ง)